Počet položek: 0 0,00 CZK
Elmot.cz
Prodej autodílů, autodoplňků, nářadí, zahradního příslušenství

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky e-shopu

1. Základní údaje

Prodávající
Elmot Auto,s.r.o. Ostravská 816,Petřvald u Karviné,PSČ 735 41
IČ: 26826143
DIČ: CZ26826143
Prodávající je zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 26839. Prodávající je plátcem DPH
(dále jen "prodávající")

Provozovny
Adresy, kontaktní údaje a provozní doba jednotlivých provozoven jsou uvedeny v části kontaktní informace.

2. Objednávka zboží

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto základní údaje.

Prodávajícího - obchodní firmu (název) a sídlo, IČ prodávajícího.

Kupujícího - jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.

Specifikace požadovaného zboží uvedením kódu produktu, který určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu).

Množství požadovaných kusů produktů a cena.

Vybraný způsob platby.

Adresu pro dodání zboží a způsob jeho dodání.

Po vytvoření objednávky vám bude automatický odeslán potvrzovací e-mail, tím se považuje kupní smlouva za uzavřenou. Prodávající je oprávněn objednávku nepřijmout. Kupující má právo stornovat objednávku nejpozději v den, kdy mu bylo  potvrzeno přijetí objednávky prodávajícím. Provede-li kupující storno objednávky později, je povinen prodávajícímu uhradit škodu vzniklou tímto jednáním. Storno bez úhrady jakékoliv škody může provést kupující v případě, změní-li prodávající ceny, které jsou v internetovém obchodě nabízené. Prodávající má právo na storno objednávky v případě, není-li schopen dodržet dodací termín dle objednávky. O provedeném stornu objednávky musí být kupující i prodávající prokazatelně seznámeni.

Takto se prodávající zavazuje objednané zboží kupujícímu dodat, za což se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

3. Platební podmínky

Standardní způsob úhrady kupní ceny dodaného zboží je při jeho převzetí od dopravce, tzn.

Dobírkou při odběru zboží.

Platbou předem na účet prodávajícího 2107877178/2700.Variabilní symbol uveďte číslo objednávky.
Jakmile bude platba připsána na náš účet, bude zboží odesláno v nejkratším možném termínu.

V případě osobního odběru zboží je možné platit platební kartou. 

4. Dodání zboží, způsoby dodání

Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží (viz bod 4.1, 4.2., 4.3.) na území České republiky. Podmínkou pro dodání zboží v uvedeném termínu jsou:

Ověření objednávky

Volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce.

Případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího (při platbě předem, tzv. na proformafakturu).

Objednané zboží je expedováno nejpozději následující pracovní den po splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

Vážení zákazníci,

dovolte abychom Vás upozornili, že vodováhy delší než 1 m, nezasíláme přepravní službou.

Již několikrát se nám stalo, že zboží se nám vrátilo zpět poškozeno.   

Zmíněné zboží je možné si vyzvednout na našich prodejnách.

Děkujeme Vám všem za pochopení.

4.1 Na adresu dodání s dobírkou

Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Dodací doba je ve většině případů 1 až 3 dny. V případě, není-li zboží na skladě u výrobce, prodlužuje se termín dodání (termín bude se zákazníkem domluvený dle nejbližšího možného dodání z pravidla 3 až 14 dnů). Zboží je doručováno v pracovní dny od 8.00 do 18.00 hod. Přesný výběr hodiny dodání není možný. Před samotným rozvozem bude řidič zákazníka kontaktovat a domluví se na přesnějším čase dodání.

4.2 Na adresu dodání bez dobírky

Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že si kupující dohodne s prodávajícím individuální způsob platby.

4.3 Osobní odběr v sídle prodávajícího nebo v jeho provozovnách

Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího. V tomto případě je kupující povinen zboží vyzvednout nejpozději do 15  dnů od obdržení sdělení prodávajícího, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí v sídle provozovny prodávajícího. Po domluvě předem je možné dobu vyzvednutí prodloužit. V opačném případě bude objednávka stornována.

Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

5. Dopravné

Při objednávce od 2000 Kč s DPH (včetně) je poštovné zdarma - platné jen pro ČR.

K ceně zboží je účtováno dopravné a doběrečné v případě, že celková cena zboží v elektronické objednávce nepřesáhne částku 1999,- Kč s DPH.

Tabulka cen dopravného pro ČR

Na dodací adresu s dobírkou:  Česká pošta - Balík Do ruky 145 Kč + 40 Kč/balík do 30 kg (cena balíku do 1999 Kč).

Na dodací adresu bez dobírky: Česká pošta - Balík Do ruky 145 Kč/balík do 30 kg (cena balíku do 1999 Kč při platbě bankovním převodem - předem na účet prodávajícího).

Zásilka přesahující hmotnost 30 kg, bude rozdělená do dvou balíku.

Pokud celková cena objednávky, nedosáhne částky 2000 Kč, bude účtováno dvoje poštovné.

Osobní odběr v sídle prodávajícího nebo v jeho provozovnách: 0,- Kč.

Všechny ceny jsou s DPH.

Balné neúčtujeme.

6. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Reklamace
V případě, že se na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby projeví vada, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má zákazník v záruční době právo na reklamaci zboží.

U reklamací prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud dodá kazové zboží, má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z toho možné, lze odstoupit od smlouvy. Nově může prodávající nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží zakoupené v E-shopu na stránce www.elmot.cz  kontaktuje dodavatele emailem na adrese  info@elmot.cz  nebo na telefonním čísle +420731613428. Nejpozději do druhého  pracovního dne bude zákazník informován o dalším postupu.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Zboží, které vracíte zpět NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU. Takto došlá zásilka nebude přijata. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě).

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí prodávajícího, který neprodleně vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Reklamace bude vyřízená ve lhůtě v souladu s ust. § 19 odst.3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že se v záruční dvouleté době vyskytla vada, je nutné nově rozlišit mezi podstatným a nepodstatným porušením kupní smlouvy. V prvním případě si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení zákazník může žádat odstranění vady či slevu. Odstoupit může pouze tehdy, pokud prodejce odmítne závadu odstranit nebo to nestihne včas.

7. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn spotřebitelem na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má kupující - spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou tyto informace dle ust. § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku řádně předány v průběhu této tříměsíční lhůty od převzetí plnění, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Odstoupení od smlouvy v praxi znamená, že kupující musí ve stanovené době vrátit zakoupené produkty, prodávající pak zašle peníze zpět zákazníkovi do 14 dnů. Nemusí tak však učinit, pokud nemá zpět své zboží nebo doklad o jeho odeslání. Současně lze nově cenu snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním. Prodávající také zákazníkovi hradí náklady na nejlevnější dopravu při doručení. Poštovné při vrácení produktu platí kupující.

Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 8 občanského zákoníku, kterými jsou zejména:

smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele

smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a další smlouvy vyjmenované zákonem.

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli (prodávajícímu) doručeno do skončení lhůty pro odstoupení. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku, má dodavatel (prodávající) právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží, po odečtení nákladů vynaložených prodávajícím na dopravu zboží ke spotřebiteli.

Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

Spotřebitelem ve smyslu shora uvedeném se rozumí zákazník - kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dle paragrafu 14 zákona č. 634/1992 SB. „V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce: Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz “

8. Ochrana osobních údajů

V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího - výjimku představují.

Externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. 

Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 Karlín, Česká republika,
C 218977 vedená u Městského soudu v Praze.
IČ: 02387727 DIČ: CZ02387727, pro účely ověřováni spokojenosti zákazníků.  

Seznam.cz, a.s., Zboží.cz
Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 - Smíchov, pro účely ověřováni spokojenosti zákazníků.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti.

Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

9. Ostatní ujednání

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto obchodních podmínek řídí občanským zákoníkem, případně obchodním zákoníkem.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s těmito podmínkami souhlasí.

Vyplněním a odesláním elektronické objednávky (či jiné formy objednávky prostřednictvím komunikace na dálku, např. faxem) kupující současně potvrzuje, že mu byly prodávajícím v jeho obchodních podmínkách přístupných z 'www prohlížeče' poskytnuty informace dle ust. § 53 odst. 4 občanského zákoníku, tj. identifikační údaje prodávajícího (obchodní název, IČ, sídlo, event. bydliště v případě fyzické osoby), název objednaného zboží a jeho hlavní charakteristiky, cena zboží, náklady na dodání, způsob platby a dodání, poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku, náklady na použití komunikačních prostředků na dálku a doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Dovolte abychom  Vás upozornili, že ceny uváděné v našem eshopu se mohou  lišit od cen v naších kamenných prodejnách.

Z tohoto důvodu prosíme o pochopení, že zboží, které prodáváme v eshopu,  není možno zakoupit na prodejnách za ceny uvedené v eshopu, ale je nutno respektovat ceny v obchodech. Zboží, které si v našem eshopu vyberete si můžete vyzvednout na našich pobočkách, viz způsob dopravy. Je ovšem nutné zachovat standardní postup objednávání.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace